بانکداری نوینbreadcrumb separatorخدمات الکترونیکbreadcrumb separatorپرداخت تلفنی اقساط

راهنما پرداخت تلفنی اقساط


 

راهنمای پرداخت تلفنی اقساط

شما مشتریان گرامی میتوانید از طریق تماس با مرکز ارتباط مهر به شماره 0218989 نسبت به پرداخت تلفنی اقساط اقدام نمایید

  مرحله 1 : شماره گیری با 0218989

  مرحله 2: وارد کردن شماره 1

 مرحله 3 : وارد کردن شماره 1

 مرحله 4 : وارد کردن شماره تسهیلات

 مرحله 5 : تایید

 مرحله 6 : وارد کردن مبلغ

 مرحله 7 : تایید

  مرحله 8 : ورود شماره کارت شتابی

  مرحله 9 : ورود رمز دوم کارت

 مرحله 10 : ورود CVV2

 مرحله 11 : ورود تاریخ انقضاء کارت

 مرحله 12 : اعلام تلفن گویا مبنی بر پرداخت

 مرحله 13 : اعلام شماره پیگیری توسط تلفن گویا

طراحی سایت