گروه حساب هاbreadcrumb separatorسپرده های سرمایه گذاریbreadcrumb separatorرویان مهر

سپرده سرمایه گذاری رویان مهر


تعریف

حسابی است که شما مشتری گرامی با سپرده گذاری در آن ، وجوه خود را به قصد سرمایه گذارى نزد بانک قرار داده تا به صورت ماهانه ( علی الحساب) سود سرمایه گذاری خود را دریافت نمائید .

انواع سپرده های سرمایه گذاری رویان مهر

  • روزشمار عادی
  • بلند مدت یکساله

ردیف

نوع سپرده سرمایه گذاری

نرخ سود علی الحساب

قابلیت افتتاح حساب

1

روزشمار عادی ( با قابلیت دریافت و پرداخت )

10%

دارد

2

بلند مدت یکساله

15%

دارد

مراحل افتتاح سپرده سرمایه گذاری رویان مهر

مشتری

  • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
  • درخواست افتتاح سپرده سرمایه گذاری رویان مهر

شعبه بانک

  • تشریح شرایط سپرده های قابل افتتاح به متقاضی

مشتری

  • ارائه مدارک لازم بانک برای افتتاح حساب

شعبه بانک

  • افتتاح سپرده سرمایه گذاری بر اساس درخواست مشتری
  • ارائه دفترچه حساب سپرده سرمایه گذاری روزشمار یا گواهی سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت به مشتری
طراحی سایت