بانکداری نوینbreadcrumb separatorخدمات الکترونیکbreadcrumb separatorخودپرداز

خودپرداز بانک مهر اقتصاد


 

معرفی

دستگاه خودپرداز یا ATM) Automated Teller Machine) ماشینی جهت ارائه خدمات دریافت، پرداخت و انتقال وجوه به صورت اتوماتیك در هر ساعت از شبانه روز به مشتریان می باشد.

رمز عبور یا PIN یک بخش سری بین مشتری و خودپرداز است. PIN ها اغلب 4 رقم دیجیتال در رنج 0000-9999 هستند لذا ساخت 10000 رمز عبور را ممکن می سازد . با توجه به امکان ناچیز حدس یک عدد از بین 10000 امکان، در صورت مراقبت مشتری، دست سودجویان از دستیابی به اطلاعات حساب بسته خواهد بود.

زماني که خودپرداز رمز عبور را دريافت و پس از بررسي تصديق نمايد به مشتري اجازه دسترسي داده مي شود و اعتبار کاربر تصديق مي شود ، در غير اينصورت به کاربر اجازه دسترسي داده نمي شود. اگر شماره رمز 3 مرتبه متوالي بطور غلط وارد شود، در مرتبه چهارم کارت مشتري ضبط (Capture) مي شود تا از کشف آن به طور حدسي جلوگيري شود.

بانک مهر اقتصاد با سرمايه گذاري در بخش توسعه سيستم کارت هوشمند مهر، بيش از پيش در راه جلب اعتماد مشتريان در ارايه خدمات سريع و ایمن گام برداشته است.

با وجودی که بانک مهر اقتصاد، در حال حاضر به شبکه شتاب متصل نیست ولی با رعایت استانداردهای لازم و بسترهای مناسب و داشتن کد بین المللی IIN آمادگی آن را دارد که در صورت مجوز بانک مرکزی، با کمترین ریسک به شبکه شتاب متصل گردد.

امکان برداشت از دستگاه های خودپرداز ملت و پارسیان میسر می باشد.

طراحی سایت