گروه حساب هاbreadcrumb separatorقرض الحسنه جاریbreadcrumb separatorجاری مهر

حساب قرض الحسنه جاری مهر


تعریف

حسابی است که به موجب آن، شما مشتری گرامی ، با واریز وجوه خود در این حساب ، می توانید با صدور چک یا به وسیله کارت یا از طریق اینترنت بانک و ...، بدون حضور در شعبه ، به حساب خود دسترسی داشته و نسبت به برداشت از آن اقدام نمائید .

مزایای جانبی حساب قرض الحسنه جاری مهر

امتیاز حساب قرض الحسنه جاری مهر :

  • تسهیلات عقود اسلامی
  • وام قرض الحسنه
ردیف شرایط امتیاز وام قرض الحسنه امتیاز عقود مبادله ای
1 نسبت وام / تسهیلات به معدل 6 ماهه 3% 80%
2 نرخ کارمزد وام / سود تسهیلات 4% 18%
3 حداقل مدت بازپرداخت وام / تسهیلات 12 ماه 12 ماه
4 حداکثر مدت بازپرداخت وام / تسهیلات 36 ماه 60 ماه
5 حداقل مبلغ وام / تسهیلات 10.000.000ریال 40.000.000 ریال
6 حداکثر مبلغ وام / تسهیلات 30.000.000 ریال 150.000.000 ریال
7 انتقال امتیاز دارد (به خانواده درجه یک)

مراحل افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مهر

مشتری

  • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
  • درخواست افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مهر

شعبه بانک

  • تشریح شرایط افتتاح حساب جاری به متقاضی

مشتری

  • ارائه مدارک لازم بانک برای افتتاح حساب

شعبه بانک

  • استعلام متقاضی از سیستم
  • در صورت تایید استعلام ، افتتاح حساب برای مشتری و ارائه دسته حواله به وی

مشتری

  • مراجعه به شعبه جهت دریافت دسته حواله خود
طراحی سایت